Hvitbalanse

Hvitbalanse

Det fotografiske faguttrykket “hvitbalanse” kan oversettes til fargebalanse; hvitbalangseintstillinene går med andre ord ut på å gjengi farger på en mer korrekt måte.

Ved bruk av feil hvitbalanse kan det gi bilder kraftiv vekt på uønsket farge på bildet. Det er nesten som å tenke på det som et slags farget filter over bildet. Feil hvitbalanse kan gi overvekt av orangsje/gult (“varmt”) eller blått (“kaldt”), avhengig av hvor på skalaen man befinner seg.

Innendørs har lyset en tendens til å gi en mer gul/orangsje-varm farge, mens utdendørs vil det gi en mer “kald” og blålig farge. Dette avhenger av hva slags lyskilde man tar i bruk.

 

Velger man å fotografere innendørs i et gult og varm lys,  ser vi som vist i eksempelet ovenfor, at ved  lav verdi (angitt i “K”=Kelvin) vil gi best effekt på riktig hvitbalanse.

 

Fotograferer man i et kjøligere lys som utendørs, vil en høy verdi  gi best effekt på riktig hvitbalanse.

 

For å ta i bruk eller velge disse innstillingene har de fleste kameraer en knapp som er markert med “WB”, dette står for White balance – Hvitblanse.

(illustrerende bilde med rød sirkel rundt?)

 

Enkel redigering

Enkel redigering

Du kan gjøre mye etterarbeid i redigeringsprogrammer. To programmer som blir brukt mye i fotografens verden er adobe sine programmer  “Lightroom” og “Photoshop”.   (Andre alternativer kan være Gimp eller Krita(disse er gratis), men vi anbefaler å bli kjent med photoshop, der kan du gjøre så mye mer.

 

Hva er Lightroom?

Lightroom blir ikke bare brukt som redigerings program, det blir brukt for å kunne forhåndsvise raw-bildene i tilleg til redigering og for å se all bilde informasjon som; dato/når bildet er tatt, informasjonen om ISO, blender og lukkertiden som har blitt tatt i bruk.

Her er et eksempel på vanlig bildefremvisning via pc VS Lightroom programmet:

 

(bilde)                vs        (bilde)

Ønsker du å lære adobeprogrammene kan du finne mer ut på https://www.lynda.com/

 

Redigering:

En enkel måte å komme i gang med redigering på er å ta i bruk en funksjon i photoshop som heter “Camera Raw Filter”. Dette er en enkel måte å bruke photoshop på til å redigere raw-bildene dine.

  1. Åpne et bilde ditt i Photoshop ved å dobbeltklikke (eller høyreklikke og velge “åpne i photoshop) på raw-bilde du ønsker å redigere på.
  2. Gå i toppmenyen inne i Photoshop og velg “filer”, deretter “Camera Raw Filter” kategorien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prøv deg frem ved bruk av spakene og bli kjent med de ulike funksjonene.