Det fotografiske faguttrykket “hvitbalanse” kan oversettes til fargebalanse; hvitbalangseintstillinene går med andre ord ut på å gjengi farger på en mer korrekt måte.

Ved bruk av feil hvitbalanse kan det gi bilder kraftiv vekt på uønsket farge på bildet. Det er nesten som å tenke på det som et slags farget filter over bildet. Feil hvitbalanse kan gi overvekt av orangsje/gult (“varmt”) eller blått (“kaldt”), avhengig av hvor på skalaen man befinner seg.

Innendørs har lyset en tendens til å gi en mer gul/orangsje-varm farge, mens utdendørs vil det gi en mer “kald” og blålig farge. Dette avhenger av hva slags lyskilde man tar i bruk.

 

Velger man å fotografere innendørs i et gult og varm lys,  ser vi som vist i eksempelet ovenfor, at ved  lav verdi (angitt i “K”=Kelvin) vil gi best effekt på riktig hvitbalanse.

 

Fotograferer man i et kjøligere lys som utendørs, vil en høy verdi  gi best effekt på riktig hvitbalanse.

 

For å ta i bruk eller velge disse innstillingene har de fleste kameraer en knapp som er markert med “WB”, dette står for White balance – Hvitblanse.

(illustrerende bilde med rød sirkel rundt?)