Hvitbalanse

Det fotografiske faguttrykket “hvitbalanse” kan oversettes til fargebalanse; hvitbalanse-innstillingene går med andre ord ut på å gjengi farger på en mer korrekt måte.

Ved bruk av feil hvitbalanse kan det gi bilder kraftig vekt på uønsket farge på bildet. Det er nesten som å tenke på det som et slags farget filter over bildet. Feil hvitbalanse kan gi overvekt av oransje/gult (“varmt”) eller blått (“kaldt”), avhengig av hvor på skalaen man befinner seg.

Innendørs har lyset en tendens til å gi en mer gul/orangsje-varm farge, mens utendendørs vil det gi en mer “kald” og blålig farge. Dette avhenger av hva slags lyskilde man tar i bruk.

 

 

Velger man å fotografere innendørs i et gult  (varm lys),  ser vi som vist i eksempelet ovenfor, at ved lav verdi
(angitt i “K”=Kelvin) vil gi best effekt på riktig hvitbalanse.

 

Fotograferer man i et kjøligere lys som utendørs, vil en høy verdi gi best effekt på riktig hvitbalanse.


(“WB”, dette står for White Balance – Hvitbalanse)