Kamerainnstillinger

Det er ofte greit å bli litt kjent med noe før man tar det i bruk. Dette gjelder spesielt for kamera, det kan ofte være overveldende med knapper og innstillinger. Velger du “M”-symbolet på hjulet på toppen av kameraet, får du mer frihet for hvordan du selv vil at bilde skal se ut.

Bruk derfor ISO, blender og lukkeren sammen, på riktig måte for å skape et bra bilde.

 

ISO:

ISO henger igjen fra da man brukte filmruller når man tok bilder, der det var forskjell på hvor følsomme filmene var for lys. Skulle du ut og ta bilder i mørket, var det lurt å bruke en film som var mer følsom, siden du da kunne få «forsterket» lyset på bildene slik du fortsatt kunne bruke en relativt kort lukkertid, uten at bildene bare ble sorte. Men det introduserer også støy i bildet. Nå slipper du heldigvis å bytte film ut fra hva du skal ta bilder av.

ISO-verdien kan du justere selv om du bruker et kamera (eller fotoapp på mobil) som tillater dette. Alternativt velger kameraet ISO-verdi automatisk, basert på parametere som gir tilgjengelig lys, hvorvidt det er bevegelse i motivet og lignende.

Skal du velge ISO-verdi selv bør du vite at:

  • Ved en høy ISO (f.eks. 800) blir kameraet mer følsomt for lys enn ved en ISO på 200.  En høy ISO vil fort gi støy/kornete bilde. Men dette er ikke nødvendigvis feil å gjøre: En høy ISO brukes til å lysne opp et motiv i mørke omgivelser, så en høy ISO vil bli perfekt til nattbilder.

  • Ved bruk av en lav ISO (f.eks. 100) er kameraet mindre lysfølsomt. Derfor brukes en lav ISO til lysere omgivelser.

Eksempler på innstillinger som gir riktig eksponering:

A: Blender: f/2, Lukker: 1/60s, Følsomhet: ISO 400.

B: Blender: f/2.8, Lukker: 1/60s, Følsomhet: ISO 800.

 

 

(Velg ISO ved hjelp av ISO- knappen)

Blender:

Om vi skal sammenligne med det menneskelige øyet, samsvarer blenderåpningen med størrelsen på pupillen. Pupillen vår blir større når det er mørkt (og slipper da inn mer lys) og mindre når det er lyst. Dette gjelder også blenderåpningen – jo større blenderåpning man har, desto mer lys slippes inn til kamerabrikken.

Hvor stor blenderåpning et objektiv har angis med det såkalte f-tallet, f.eks. f/1,8. Det betyr at diameteren på blenderen er 1,8 ganger mindre enn brennvidden (avstanden fra objektivet til selve kamerabrikken). Derfor vil da et høyere f-tall (f.eks. f/4) betegne at objektivet slipper inn mindre lys.

Stor blenderåpning:

En stor blenderåpning (lavere f-tall) vil gi mindre skarphet i dybden. Det er ofte fint til portretter eller annet man ønsker å få frem fra bakgrunnen.

Liten blenderåpning:

En liten blenderåpning (større f-tall) gir mer dybdeskarphet, slik at personen ikke like lett står frem fra bakgrunnen -altså mindre dybde i bildet.


    Eks. liten blender: f/22                                                                                                                                    Eks. stor blender: f/2)                                                                

 

 (Hold inne *knappen + vri på “tannhjulet” for å justere blenderen)

 

 

Lukkertid:

Foran bildebrikken sitter det en lukker som i utgangspunktet er stengt. Lukkertiden angis i sekunder (da ofte som en brøkdel av et sekund).

Når vi trykker på kameraknappen, åpnes denne i en gitt tidsperiode (lukkertiden) før den lukker seg igjen. Lyset som fanges i løpet av denne tiden, er det som registreres av kamerabrikken. 

 

Lang lukkertid:

En lang lukkertid kan ofte være nødvendig om det er mørkt. Lang lukkertid slipper inn mer lys inn på bildebrikken. Ved en lang lukkertid er det vanskelig å få skarpe bilder om du ikke har plassert kameraet på et stativ (siden dine små skjelvinger).


Ved bruk av lang lukkertid (mindre enn 1/60):

  • Bruk stativ! – for skarpt bilde.
  • Fanger opp alle bevegelser.
  • Slipper inn mer lys til bildebrikken.


(ISO: 100, Blender: f/32, Lukker: 1.3) 

 

Rask lukkertid:

Ved bruk av rask lukkertid (raskere enn 1/60):

  • Kan ha håndholdt kamera.
  • Fryser bevegelser.
  • Slipper inn mindre lys til bildebrikken.


(ISO: 800, Blender: f/5.0, Lukker: 1/320)

 

(Velg lukkertid ved hjelp av tannhjulet på kameraet).